حریم خصوصی

ذکر این نکته الزامیست که اطلاعاتی که بنا به درخواست ما یا به تناسب نیاز در سایت درج می‌شود، محرمانه تلقی شده و به هیچ وجه در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار نمی‌گیرد.
اطلاعات مربوط به پست الکترونیکی و تلفن همراه شما، فقط برای اطلاع رسانی از تخفیف ها، جشن ها، افتتاح رستوران جدید و تماس با شما از سوی "118فود" مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در صورت درخواست شما، امکان حذف نشانی پست الکترونیکی از فهرست‌های "118فود" وجود دارد.