این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

لیموناد

آب میوه فروشی

شماره تماس:

۲۲۰۰۲۵۵۲ - ۲۲۶۱۵۷۲۵

آدرس:

خیابان شریعتی - پل صدر - جنب اداره پست منطقه 19

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقای حاجیان