امیر

آشپزخانه

شماره تماس:

۲۶۱۰۶۹۰۰ - ۲۶۱۰۵۰۰۲ - ۲۶۱۰۵۹۳۹

آدرس:

نياوران- انتهاي خيابان پور ابتهاج- خيابان محبي- جنب مسجد باب الهوائج

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقاي سامتي