نایب نیاوران

آشپزخانه

شماره تماس:

۲۲۸۳۳۹۸۶ - ۲۲۲۹۸۴۵ - ۲۲۲۹۴۴۳۵

آدرس:

نیاوران(شهید باهنر) ، روبروی جماران

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته

سید محمدرضا طباطبایی

نایب یه زمانی بهترین رستوران بود ولی جدیدا دیگه مثله قدیماش نیست و کیفیتش افت کرده !

نایب نیاوران