این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

نارون

تهیه غذای

شماره تماس:

۲۲۷۴۵۷۵۸

آدرس:

در بند، پلاک 33

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته