این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

آشپز کوچک

رستوران

شماره تماس:

۲۲۶۸۹۰۵۳ - ۲۲۶۸۷۴۳۶

آدرس:

شریعتی- نرسیده به پل رومی- جنب ایستگاه مترو - پلاک 1779

نوع رستوران:

غذای ایرانی سایر سبک ها

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته