خاتون

رستوران

شماره تماس:

۶۶۸۳۲۰۰۰

آدرس:

رودکی، چهاراه هاشمی

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقای حجت پور