شماره تماس:

۸۸۶۰۲۱۱۶

آدرس:

شیخ بهائی جنوبی-برج A.S.P واحد تجاری 52

نوع رستوران:

فرنگی ایتالیایی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته