سهند

رستوران

شماره تماس:

۸۸۷۴۷۹۷۵ - ۸۸۷۴۶۹۰۲

آدرس:

شهید بهشتی روبروی مصلی تهران-خیابان مفتح شمالی بین کوچه 6 و8 بالاتر از اداره پست

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته