این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

شاندیز فرشته

رستوران

شماره تماس:

۲۲۶۰۷۰۷۵

آدرس:

شریعتی- پائین تر از پل رومی- شماره 1804

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته

محمدرضا شاه بنده

واقعا افتضاح هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت . من خودم زیاد رستوران می رم ایرادی نیستم شاندیز جردن خیلی بهتر وباکیفیت تر از فرشته است قیمتی هم مناسبتر. شیشلیک 24000 و ماهیچه 27000با نوشابه و سالاد...

شاندیز فرشته