شمشیری شعبه ولیعصر

رستوران

شماره تماس:

۲۲۷۱۰۳۹۰

آدرس:

خیابان ولیعصر ، روبروی پمپ بنزین باغ فردوس

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مهدی مجیدی

محمدصدرا میرزای رزاز

وقتی غذاهایش رامی خورید ناخودآگاه به یادواژه ی غذای اصیل ایرانی می افتید...

شمشیری شعبه ولیعصر