این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

پدر خوب شعبه رسالت

رستوران

شماره تماس:

۲۲۵۰۷۸۹۰

آدرس:

بزرگراه رسالت ، نرسيده به خيابان كرمان ، مقابل مجتمع دنیای نور، شماره 872

نوع رستوران:

فست فود پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته