پدر خوب شعبه مرکزی

فست فود

شماره تماس:

۴۴۴۹۱۰۰۰

آدرس:

بزرگراه اشرفي اصفهاني مجتمع تجاري تيراژه شماره 69و99

نوع رستوران:

فست فود پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته