این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

البرز

پیتزا و همبرگر

شماره تماس:

۴۴۸۲۶۹۷۹ - ۴۴۸۰۵۶۹۸

آدرس:

انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی،چهار دیواری،خیابان اقبال پور،روبروی تهیه غذای آس

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته