این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

برکت(ساغر)

تهیه غذای

شماره تماس:

۴۴۵۲۴۶۹۶

آدرس:

تهرانسر،خیابان بیست و نهم،جنب دانشگاه علمی کاربردی

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته