این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

پنیر

پیتزا ایتالیایی

شماره تماس:

۸۸۶۹۹۸۵۸ - ۸۸۶۹۸۹۵۷

آدرس:

شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، خیابان عباس اناری (ارغوان شرقی)

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته