هتل فردوسی

سفره خانه

شماره تماس:

۶۶۷۲۷۰۲۶ - ۶۶۷۲۷۰۲۷ - ۶۶۷۲۷۰۲۸ - ۶۶۷۲۷۰۲۹

آدرس:

میدان امام خمینی - ابتدای خیابان فردوسی خیابان کوشک مصری - هتل بزرگ فردوسی

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته