این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

باران

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۴۴۷۹۵۳ - ۲۲۴۴۷۹۵۱

آدرس:

اول جاده لشگرک، بعد از سه راه ازگل، لاین اول، به سمت مینی سیتی

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقای عسگری