این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

راش

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۲۳۰۵۱۰

آدرس:

۳۵ متری قیطریه،نبش کوچه انصاری

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقاي يعقوبي