این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

ناتالی

پیتزا و ساندویچ

شماره تماس:

۸۸۷۶۰۰۱۷ - ۸۸۷۶۰۰۱۸ - ۸۸۷۶۰۰۱۹

آدرس:

خیابان اپادانا،میدان نیلوفر،نبش کوچه 7،پلاک9

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقاي مافي