برگر من

ساندویچ

شماره تماس:

۶۶۷۰۸۰۸۹

آدرس:

جمهوری، خیابان 30 تیر، روبرو بانک سپه

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقاي بابازاده