فست فود بیست تیک (یوسف آباد)

پیتزا , ساندویچ , برگر , فست فود , پاستا , استیک ,

زودفود

حامد وکیلی در زودفود گفت : سیب زمینی کنار مرغ سوخاری مونده بود پیتزای پپرونیش هم بیش از اندازه تند بود

فست فود بیست تیک (یوسف آباد)

زودفود

میر سجاد موسوی در زودفود گفت : خوب بود ولي كم بود

فست فود بیست تیک (یوسف آباد)

زودفود

احسان حریرچی در زودفود گفت : سیب زمینی غذا کهنه بود ولی مرغ تازه بود.

فست فود بیست تیک (یوسف آباد)

زودفود

علی طباطبایی در زودفود گفت : غذا خیلی سرد بود!

فست فود بیست تیک (یوسف آباد)

زودفود

شاهین سپهر در زودفود گفت : غذای خیلی خوب مثل همیشه

فست فود بیست تیک (یوسف آباد)