میخوش (بلوار فردوس)

پیتزا , ساندویچ , برگر , فست فود , سوخاری , پاستا