امیر

چلو کباب

شماره تماس:

۳۳۱۷۱۳۱۳

آدرس:

خيابان مقداد- بعد از فلكه سوم-

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته