برگر سیزده

برگر

شماره تماس:

۸۸۱۷۰۰۷۱_۸۸۱۷۲۷۰۰

آدرس:

تهران خیابان سهروردی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی (نوبخت) شماره 36

نوع رستوران:

فست فود عربی-لبنانی

سرویس بیرون بر:

دارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

آقای حامد داوودی

Hamed Davoodi

برگرای خوشمزه و سالم داره که به گفته خود برگر سیزده بدون روغن پخته میشه عالیییییییییییییییییییییی

برگر سیزده