شماره تماس:

۳۳۳۳۵۴۵۶

آدرس:

خیابان پیروزی ابتدای خیابان مقداد پلاک ۲۶۷

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

دارد

کاکشن ها:

-