این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

بلینی

رستوران

شماره تماس:

۲۲۶۰۳۳۹۸

آدرس:

فرشته، خیابان شبدیز، بن بست افشار، پلاک 13

نوع رستوران:

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته

یحیی دوست محمدی

شرکت تجهیزات آشپزخانه های صنعتی طبخ شمیم

بلینی

یحیی دوست محمدی

باسلام از شرکت تجهیزات آشپزخانه طبخ شمیم پولیشر لیوان و قاشق و چنگال برای اولن بار در ایران 091977565288 66793370-2 تهران میدان اغدیر پ170

بلینی

میلاد آریافر

چرا پس عکس نداره !

بلینی