شماره تماس:

۸۸۵۷۸۸۱۰

آدرس:

شهرک غرب- خیابان ایران زمین- مرکز تجاری گلستان- طبقه ۲- واحد ۳۰۶

نوع رستوران:

غذای ایرانی دیزی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته