رستوران قناری

رستوران ایرانی

شماره تماس:

۸۸۸۳۹۰۹۵ - ۸۸۸۳۹۰۹۹

آدرس:

تهران، خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، شماره ۹۲

نوع رستوران:

غذای ایرانی چلوکباب

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته