شماره تماس:

۷۷۷۰۶۶۶۱

آدرس:

تهران، تهرانپارس، فلکه سوم، 196 شرقی، پلاک 552

نوع رستوران:

غذای ایرانی چلوکباب

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته