این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

کاندیدا

تهیه غذای

شماره تماس:

۲۲۰۳۴۱۳۷

آدرس:

خیابان آفریقا، خیابان ناهید شرقی، پلاک 21

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته