این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

دی

فست فود

شماره تماس:

۲۲۶۹۳۸۷۴ - ۲۲۸۸۸۸۴۲

آدرس:

فرمانیه ، بلوار اندرزگو

نوع رستوران:

فست فود پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته