این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

دلیشز

پیتزا

شماره تماس:

۷۷۸۷۸۶۰۸ - ۷۷۸۷۸۶۰۹

آدرس:

تهرانپارس ، فلکه سوم ، خیابان 196 شرقی

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته

گلاره درخشان

عالییییییه پیتزاهاش

دلیشز