این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

بیست برگر

فست فود

شماره تماس:

۲۲۶۰۱۶۷۶ - ۲۲۶۱۷۷۶۸

آدرس:

شریعتی ، نبش دولت

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته