این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

گندم ظفر

فست فود

شماره تماس:

۲۲۲۲۹۵۹۶

آدرس:

خیابان شریعتی ، خیابان ظفر ، جنب نفت، خیابان تخارستان ، پلاک 22

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته