این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

پوپی

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۳۵۷۸۶۰ - ۲۲۳۵۷۸۶۲

آدرس:

بین میدان سرو و میدان بوستان، پلاک 273

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته