این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

کالیس تهرانپارس

پیتزا

شماره تماس:

۷۷۷۱۲۰۳۷ - ۷۷۷۱۹۵۷۷

آدرس:

فلکه اول تهرانپارس، خیابان 142 شرقی، پلاک 16

نوع رستوران:

فست فود پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-