این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

دلینا

پیتزا

شماره تماس:

۸۸۷۴۵۸۸۸ - ۸۸۷۵۹۲۵۲

آدرس:

سهروردی شمالی ، نبش خیابان کاوسی فر ، پلاک4

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته