ساندویچ بهادر

فست فود

شماره تماس:

۸۸۰۵۵۹۹۴

آدرس:

میدان شیراز شیراز شمالی

نوع رستوران:

فست فود

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته