پیتزاپلاک شعبه فرشته

فست فود

شماره تماس:

۲۲۶۱۱۹۴۷_۲۲۶۱۱۹۵۶

آدرس:

فرشته _مهدیه عطاری مقدم _شمالی پلاک 73

نوع رستوران:

فست فود پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته