این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

سوپر استار شعبه تهرانپارس

رستوران

محمد نصراللهی

مرغ هاش کاملا پخته تمام شعبه هاش یه مزه رو میدن و قیمتش خوبه

سوپر استار شعبه تهرانپارس