این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

تو دی (۲ دی)

پیتزا

شماره تماس:

۸۸۷۷۳۲۹۱

آدرس:

خیابان ولیعصر بالاتر از توانیر روبروی بیمارستان دی

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته