این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

کلبه

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۲۱۵۰۹۹ - ۲۲۲۰۷۹۶۱

آدرس:

فرمانیه،روبروی شهروند ٬ پلاک 97

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته