این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

شهرام

پیتزا

شماره تماس:

۸۸۷۸۲۵۱۹ - ۸۸۷۸۱۴۷۴

آدرس:

ولیعصر ، بالاتر از میرداماد

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته