این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

پاتیرا

پیتزا

شماره تماس:

۲۲۵۴۲۲۵۷ - ۲۲۵۵۱۲۸۲

آدرس:

خیابان پاسداران ، خیابان ساقدوش ، گلستان چهارم ، پلاک 110

نوع رستوران:

پیتزا ساندویچ

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته