قصر فیروزه

رستوران

شماره تماس:

۷۷۴۷۶۹۰۵

آدرس:

خیابان پیروزی،نرسیده به بلوار ابوذر،روبروی خیابان ششم نیرو هوایی

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته