این مکان بسته شده.میتونید با آدرس جدید ثبتش کنید.

امیر

رستوران و چلوکبابی

شماره تماس:

۳۳۱۷۱۳۱۳

آدرس:

خیابان مقداد،نبش کوچه ربدوست

نوع رستوران:

غذای ایرانی

سرویس بیرون بر:

ندارد

کاکشن ها:

-

صاحب رستوران:

مدیر ناشناخته