نقد ها و دیدگاهها

Mehdi Arshadi

افتضاح بود افتضاح، مدیریت ضعیف و بی ادب ک اصلا برا مشتریش ارزش قائل نیس و اصلا بلد نیس چطوری با مشتری رفتار کنه. برا دیدن فوتبال پرسپولیس السد رزرو کرده بودم رفتم دیدم دارن دلر میزنن کنار تی وی و بخاط...

خوانسالار

Mehdi Arshadi

افتضاح بود افتضاح، مدیریت ضعیف و بی ادب ک اصلا برا مشتریش ارزش قائل نیس و اصلا بلد نیس چطوری با مشتری رفتار کنه. برا دیدن فوتبال پرسپولیس السد رزرو کرده بودم رفتم دیدم دارن دلر میزنن کنار تی وی و بخاط...

خوانسالار