نقد ها و دیدگاهها

978arash

چرا تعریف الکی می کنید نمی گم خیلی بد بود ولی خوب نبود همرده فست فودهای دم دستی سرویس دهیش خیلی بد و بی پرستیژ انگار کارگای ساختمونی داره بهت سرویس میدن ما غذامون تموم شد موهیتو رو آوردن اعتراض هم کرد...

دی