نقد ها و دیدگاهها

royahamedi11

پیتزا تکس مکس و رست بیف واقعا عالیه. مخصوصا موهیتو هاش واقعا خوبه. نقطه ضعفش جای پارکه فقط.

کندیک